top of page
Image by Tsunami Green

Kiropraktik -
Praktisk information

Kiropraktik omfattar problem i nervsystemet och rörelseapparaten och kiropraktik är en evidensbaserad profession som undersöker, diagnostiserar och behandlar sådana besvär. Det omfattar även livsstilsrekommendationer, rehabilitering och förebyggande av besvär i kroppens förmåga till rörelse.

Det är en unik vetenskaplig och filosofisk metod för behandling av människor i alla åldrar med relation till funktion, hälsa och välmående – kiropraktorer är hälso- och sjukvårdens experter på rygghälsa och rörelseapparatens dysfunktion.

Kiropraktik är även en titelskyddad profession sedan 2006, som betyder att man måste vara legitimerad av Socialstyrelsen för att kalla sig kiropraktor. Alla kiropraktorer som jobbar hos Dr Brambergs Kiropraktorklinik i Luleå har en internationellt godkänd utbildning som är godkänd av Socialstyrelsen.

Vi tillhör Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR).

Vi behandlar bland annat:

Besvär med ryggen

Ländryggsmärta är vanligast, men vi behandlar de flesta typer av ryggsmärta.​

Läs mer

Huvudvärk och migrän

Huvudsmärtor kan vara till exempel migrän, spänningshuvudvärk eller nackspärr.​

Läs mer

Ont i höft & ben

Vi undersöker och behandlar smärtan.​​

Läs mer

Idrottsbesvär

Vi behandlar och ger personlig rådgivning till våra patienter med idrottsskador.​

Läs mer

Kiropraktik för gravida

Kiropraktik kan minska smärta från rygg, bäcken och ben när du är gravid.​

Läs mer

Behandling för späd-/små barn

Mjuk och försiktig behandling mot till exempel spädbarnskolik.​

Läs mer

Så går ett besök hos Dr Brambergs kiropraktorklinik till

Undersökning

Besöket börjar med att du får berätta om dina besvär och symtom. I samtalet ställer kiropraktorn kompletterande frågor för att komma fram till orsaken av ditt besvär. Kiropraktorn frågar dig bland annat om din sjukdomshistorik, arbetssituation, fysiska aktivitetsnivå, näringsstatus. Sedan utförs en grundlig undersökning som anpassas utifrån dig och dina besvär.

Målet med samtalet och undersökningen är att ställa en diagnos och bättre förstå dina önskemål och målsättning.

Rapport av undersökningsfynd

När diagnosen är ställd blir du informerad om orsaken till dina besvär samt rekommendationer om behandlingsmetoder och behandlingsplan, baserat på dina besvär och din målsättning.

Om problemet inte ligger inom kiropraktorns verksamhetsområde så remitterar vi dig till lämplig sjuk-/friskvårdspersonal.

Behandling

En kiropraktor behandlar främst besvär från kroppens muskler, leder och nervsystem. Kiropraktorer använder många olika behandlingstekniker, av vilka de flesta är manuella. Manuell behandling består av ledjustering/mobilisering och olika former av mjukdelsbehandling.

Livsstilsstress kan också spela stor roll i smärta och sjukdom så därför kommer din kiropraktor att informera även om förhållningssätt till exempelvis ergonomi, näring och motion eller annat som kan vara relaterat till dina besvär.

bottom of page