Idrottsskador

Det är fler och fler idrottsmän och kvinnor som väljer kiropraktisk behandling för att optimera sin hälsa och förbättra funktion och prestationsförmåga, men även för att minska sin skaderisk.

Några exempel på detta är fotbollslag i engelska Premier League, italienska fotbollslaget AC Milan, Lance Armstrong, Tyson Gay, Tiger Woods och Wayne Gretzky.
Det finns forskning som på senare tid kommit fram till slutsatsen att kiropraktisk förebyggande behandling minskar skadorna bland aktiva idrottsutövare.

Många idrotter utsätter leder, ligament och muskler för stora påfrestningar. Tar man då smärtstillande medel för att få bort smärtan så luras kroppen till att göra rörelser som kan försämra problemet. Kom ihåg att smärtan är det sista tecknet som indikerar att man har problem i kroppen, men smärtan är också det första som försvinner.
Hos oss kan du vara säker på att möta en kiropraktor med kunskapen om hur du optimerar din kropp och hälsa, oavsett vilken nivå du idrottar på.