Besvär i ländrygg och ryggskott

Ländrygg Diskbråck

Många går omkring med ständig värk och/eller stelhet i den nedre delen av ryggen (ländryggen). Ibland kommer de efter ansträngning, ibland efter att ha suttit länge och för en del sitter smärtan i direkt från morgonen.

Smärtan kan kännas i ryggslutet men också i sidan långt ner eller/och i rumpan eller lår. Orsaken till dessa åkommor är ofta antingen en akut överbelastning, långvarig felbelastning eller för mycket statiska positioner. Det händer även att man fått en diagnos “Diskbråck”. Det innebär att en disk mellan kotorna i ryggraden buktar ut och trycker mot nervrötterna. Diskbråck är vanligt i Luleå. Känslan kan även ta sig uttryck som ischias.

Kiropraktisk behandling är mycket effektivt för att återställa funktionen i leder och muskler och därmed minska besvären.

Ryggskott

Ryggskott är det vardagliga namnet för en akut funktionsstörning i ryggen.

Problemet kan komma plötsligt och till synes utan orsak men oftast uppkommer den akuta smärtan efter framåtböjning eller lyft. En störning i leder uppstår och kroppen svarar med inflammation och man får svårt att röra sig. Smärtan kan bli i det närmaste olidlig. Det är viktigt att söka kiropraktisk vård så snart som möjligt för att begränsa inflammation och påföljande muskelkramp. Om ett ryggskott inte behandlas är det mycket stor risk att du får nya ryggskott som blir värre och värre och som på sikt leder till förslitningar i ryggraden. Ryggskott är tyvärr vanligt i Luleå. Kontakta oss för en konsultation.