Kraniala leder (suturer) är unika i att de rör sig så otroligt lite, men rytmiskt.

Rörelsen kan ibland beskrivas som en formbarhet eller mjukhet. Om man har utbildning och erfarenhet på området så kan man känna denna rörelse och också påverka den med mycket små tryck. År 1929 insåg en amerikansk kiropraktor vid namn Dr. Nephi Cottam, att det fanns ett rytmiskt system i kroppen som han kallade för det kranio-sakrala systemet. Sedan dess har det gjorts intensiv forskning om denna upptäckt. På samma sätt som man ställer diagnos genom att lyssna på hjärta eller lungor så kan man också känna den kranio-sakrala rytmen och ställa diagnos efter detta.

kraniosakral

Den kranio-sakrala terapin är baserad på förståelsen att benen i huvudet är flexibla, rörliga strukturer, som rör på sig livet ut. Störningar i detta system kan göra att symptom uppstår.

Vid en förlossning där instrument såsom tång eller sugklocka används, eller vid t.ex. kejsarsnitt så kan problem i det kranio-sakrala systemet uppstå. Under senare år kan t.ex. hjärnskakning eller olyckor som involverar huvud, käkled och halsrygg medföra att rörligheten i suturerna i huvudet störs. Även tandregleringar kan medföra problem i det kranio-sakrala systemet.

Kranio-sakrala problem kan exempelvis leda till följande problem:

  • Spädbarnskolik
  • Neurologiska störningar hos barn (t.ex. bristande grovmotorik)
  • Huvudvärk
  • Rygg- och bäckenproblem med påföljande smärta och dysfunktion
  • Käkledsproblem med påföljande smärta