Interactive Metronome (IM) är ett neurologiskt och hjärnbaserat undersöknings- och rehabiliteringsprogram. 

Genom att stimulera olika nervbanor förbättras hjärnans förmåga att behandla information och förbättrar motorisk planering och sekvensering, vilket kan leda till förbättring av:

  • Uppmärksamhet och koncentration
  • Språkbearbetning
  • Uppförande (aggression och impulsivitet)
  • Motorisk kontroll och koordination
  • Inlärningssvårigheter

Även vuxna och barn med någon av nedanstående diagnoser har blivit hjälpta med IM:

  • Sensory processing disorder
  • Asperger syndrom
  • Autism spectrum disorder
  • ADD/ADHD

Motorisk planering och sekvensering är basfunktioner i hjärnan. Dessa bestämmer enkla förmågor som att sträcka sig efter ett glas vatten, skriva anteckningar under en föreläsning, att gå koordinerat eller att arrangera ord i följd så att detta kan förstås.

Programmet fungerar så att olika rörelsemönster visas för patienten som ska försöka efterlikna dem. Rörelserna matchas mot taktfasta ljud som hörs i hörlurar som patienten har på sig. Patientens rörelsemönster kan t.ex. innefatta att regelbundet trampa med foten på en sensormattan eller att klappa händerna med en sensorhandske på sig. Programmet ger genom ett patenterat hörsel- och visuellt guidesystem feedback per millisekunder direkt på datorn. Man kan sedan avläsa skillnaden mellan patientens prestationsförmåga och datorns genererade ljud genom poäng som indikerar tajming och precision i utförandet.