Applied kinesiology involverar en serie av manuella muskeltester för att utvärdera hur muskler reagerar på olika stimuli. Hjärnan och ryggmärgen utgör tillsammans det centrala nervsystemet som kontrollerar all funktion i kroppen. Att testa muskler som har ett samband med specifika områden i nervsystemet kan användas som verktyg för att utvärdera hur olika specifika vävnader fungerar. Om man t.ex. provocerar en led som inte fungerar i en specifik riktning så blir associerade muskler försvagade, därför kan en viss terapi sättas in för att normalisera leden. Detta förfarande kan också användas vid utvärdering av biokemiska och emotionella faktorer.

Kiropraktorer som har vidareutbildning i applied kinesiology använder vetenskapliga muskeltester för att finna funktionsstörningar i kroppen. Det kan handla om strukturella problem i kroppens leder, nerver, muskler, kranium och käkled. Några exempel på detta är ischias, huvudvärk och idrottsskador. Något man också undersöker är kemiska processer som kan innefatta t.ex. matsmältning, upptag av näringsämnen, miljögifter, nutrition och homeopati. Mentala och emotionella processer involverar t.ex. nedstämdhet, utmattning och fobier är också områden man kan titta på.

Vare sig man arbetar som kiropraktor, tandläkare eller läkare så kan man förfina sin diagnos genom att använda applied kinesiology. Man börjar dock alltid med den traditionella intervju- och undersökningsmetoden som kan innebära utvärdering av kroppssystem, fysisk undersökning, kiropraktisk- och neurologisk undersökning samt eventuell laboratorie- och röntgenundersökning.

Till hjälp inom kiropraktiken används akupunkturbehandling, homeopati samt olika reflexterapier. Om patientens diagnos helt eller delvis ligger utanför kiropraktikens ansvarsområde remitteras patienten till berörda vårdgivare såsom tandläkare eller läkare.